Gruvan

Centralt i Taberg
Östra Järnvägsgatan 7

Beskrivning:

Två fastigheter i två plan, med tillgång till markplan i båda våningarna. Sexton lokaler i storlek ca. 50m2 till 498m2. Kontorshus i två våningar om totalt 376m2. Asfalterad gårdsplan samt parkering.

Lämplig verksamhet:

Tillverkning, lager, lagerförsäljning och kontor.

Nuvarande verksamhet:

Kontor, utställning, lager och förrådslokaler. Grossistförsäljning samt tillverkning.